Erlöserkirche Potsdam

Erlöserkirche
Potsdam-West

Erlöserkirche Potsdam
Nansenstr. 5
14471 Potsdam

DB-Haltestelle:
Potsdam, Charlottenhof Bhf

Straßenbahn-Haltestellen:
Tram 91 & Tram 94
Potsdam, Auf dem Kiewitt
Potsdam, Charlottenhof Bhf